#NotadeVeu 118 | FluBot

En aquesta nota de veu, t’explico què és FluBot, com actua i de quina manera pots evitar ser-ne víctima.