mà que apunta amb el comandament a un televisor intel·ligent | Saps com està el tema de la llei de l'audiovisual?

#NotadeVeu 0073 | Saps com està el tema de la llei de l’audiovisual?

En aquesta nota de veu constato l’estat de l’àmbit audiovisual en català i enumero iniciatives per difondre els continguts de les OTTs