#NotadeVeu 113 | nota de veu & arxiu d’àudio

En la primera nota de veu de la tercera temporada, explico les diferències entre una nota de veu i un arxiu d’àudio.